Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Đặc biệt (141)
Đăng ngày 26/04/2017 14:04, số lượt xem: 684

I m hơi lặng tiếng cả muôn bề
L òng nhủ phen này phải rủ rê
O ép sờ qua dùng lực bế
V òng vo ôm chặt tựa vai kề
E gì chỗ ấy càng bê trễ
Y êu lắm tim này đã dại mê
O anh liệt làm sao ngày nạp lễ
U ng dung ta rước ngọc hương về

U ng dung ta rước ngọc hương về
O ng bướm toại lòng giữa nẻo mê
Y ên ổn trong ngoài khi cạnh kế
E ó èo trên dưới lúc bên kề
V i vu hạ giới lời thương kể
O p ẹp thiên đường phút lướt rê
L úc lắc một hồi cho có lệ
I m hơi lặng tiếng cả muôn bề (1)

Liên hoàn – Thuận nghịch vận – Thủ vỹ ngâm – Bát đồng âm
-Khoán thủ I love you = Tôi yêu em