Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Đặc biệt (141)
Đăng ngày 07/03/2017 17:22, số lượt xem: 390

Màu nắng loang chiều rạng rỡ ơi
Mà nghe trong gió tiếng ai cười
Mong về cái thuở nguyền vun xới
Mộng đến hôm nào dáng lả lơi
Một khúc thề vang hoài vẫn đợi
Mười phân ước thoả chẳng khi rời
Miền thương lịm đắm lòng ngâm ngợi
Mai-Phượng chung tình lộng biển khơi

Mai-Phượng chung tình lộng biển khơi
Mùa yêu thẫm lịm ngát ngan lời
Mơ màng nguyệt lão trầu cau tới
Mải miết hương quỳnh gối mộng lơi
Mây biếc lèn cung dào dạt khởi
Mắt nhung rợp sắc chứa chan ngời
Mình vun nuộc ái triền thương khởi
Màu nắng loang chiều rạng rỡ ơi

Liên hoàn – Khoán tự - Thuận nghịch vận – Thủ vỹ ngâm – Bát đồng âm