Chim én trở về trong trời cao lồng lộng,
Còn cao hơn sự trở về của những vì tinh tú vô hình.
Khi ngày rút lui về nơi tận cùng của trái đất.
Ánh lửa trời xuất hiện trùm lên bãi cát tối tăm.

Cũng vậy, chúng ta đang sống trong thế giới chuyển động,
Và nhiều khoảng cách, trái tim như đồng hoá,
Đi từ cây đến chim, từ chim đến những vì sao xa xôi,
Từ những vì sao đến tình yêu. Và tình yêu nào có khác gì.
Trong ngôi nhà khép kín, càng tăng thắm thiết, trở lại cùng công việc.
Như người đầy tớ lo âu, mang ngọn đèn soi sáng ở tay mình.