Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 19/04/2020 09:36

春盎即景其二

蒼碧盈盈望不窮,
禾麻成隴樹成叢。
礦泉青障流間白,
林火黃昏分外紅。
耕罷村翁鋤荷月,
浴歸少婦髮梳風。
羣山俯揖如邀客,
便欲攜家老此中。

 

Xuân Áng tức cảnh kỳ 2

Thương bích doanh doanh vọng bất cùng,
Hoà ma thành lũng thụ thành tùng.
Khoáng tuyền thanh chướng lưu gian bạch,
Lâm hoả hoàng hôn phận ngoại hồng.
Canh bãi thôn ông sừ hạ nguyệt,
Dục quy thiếu phụ phát sơ phong.
Quần sơn phủ ấp như yêu khách,
Tiện dục huề gia lão thử trung.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đông Xuyên

Biếc biếc, xanh xanh, vun vút xa...
Lùm cây, nương lá ngó bao la!
Chiều vàng, lửa đỏ ven rừng đốt,
Đập biếc, làn trong suối mỏ pha
Tóc gió tắm về, hong mụ trẻ,
Bừa trăng cày đoạn, vác ông già.
Lom khom dãy núi như mời khách
Muốn dọn nhà lên... sống tuổi già!!

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đất Văn Lang

Ngan ngát trời xanh nhìn ngút mắt
Lùm cây, ruộng lúa nối nương vừng
Suối tuôn nước bạc che cành lá
Chiều xuống rừng xanh rực lửa rừng
Việc dứt trăng soi cày lão vác
Sông về gió thổi tóc nàng tung
Núi nghiêng mình lễ như mời khách
Muốn gọi cả nhà tới sống chung

Đất Văn Lang
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Xanh xanh biêng biếc, nhìn mờ qua,
Ruộng lúa lùm cây, ngóng mút xa!
Suối khoáng, lấp che trong nước bạc,
Lửa rừng chiều tối, đốt hồng ra,
Bừa trăng cày đoạn, ông già vác.
Thiếu phụ tóc bay tắm về nhà,
Dãy núi nghiêng mình như đón khách
Muốn đưa nhà sống tuổi về già!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời