19/01/2022 04:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xuân Áng tức cảnh kỳ 2
春盎即景其二

Tác giả: Phan Khôi - 潘魁

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi hongha83 vào 20/04/2020 09:36

 

Nguyên tác

蒼碧盈盈望不窮,
禾麻成隴樹成叢。
礦泉青障流間白,
林火黃昏分外紅。
耕罷村翁鋤荷月,
浴歸少婦髮梳風。
羣山俯揖如邀客,
便欲攜家老此中。

Phiên âm

Thương bích doanh doanh vọng bất cùng,
Hoà ma thành lũng thụ thành tùng.
Khoáng tuyền thanh chướng lưu gian bạch,
Lâm hoả hoàng hôn phận ngoại hồng.
Canh bãi thôn ông sừ hạ nguyệt,
Dục quy thiếu phụ phát sơ phong.
Quần sơn phủ ấp như yêu khách,
Tiện dục huề gia lão thử trung.

Bản dịch của Đông Xuyên

Biếc biếc, xanh xanh, vun vút xa...
Lùm cây, nương lá ngó bao la!
Chiều vàng, lửa đỏ ven rừng đốt,
Đập biếc, làn trong suối mỏ pha
Tóc gió tắm về, hong mụ trẻ,
Bừa trăng cày đoạn, vác ông già.
Lom khom dãy núi như mời khách
Muốn dọn nhà lên... sống tuổi già!!
Nguồn: Đông Xuyên, Tuyển tập thơ Hán - Việt, NXB Cảo thơm, 1975

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phan Khôi » Xuân Áng tức cảnh kỳ 2