Hoang hoải tím
mặc nhiên reo vào lòng nỗi nhớ...
Lý lẽ nào
gán nghĩa tím thuỷ chung?
Khéo cho ông tơ bà nguyệt
dùng gam màu kia để níu giữ cõi lòng...
Rưng rức
khắc trong trái tim quay quắt!
Không đốt mình đỏ như phượng bừng nắng hạ,
Không đưa duyên thầm
bên tà áo dài tha thướt bóng bằng lăng...
Chỉ tha phương
khoe hương sắc khiêm nhường...
Nơi núi đồi
cháy đượm cùng nắng gắt!

5/5/2019