25.00
Từ khoá: tự do (38)
Đăng ngày 25/07/2021 20:28, số lượt xem: 184

Tháng tư về, Corona bấm loạn vào nốt trầm bản nhạc
Làm tí tách thanh âm ướt nhèm nước mắt chốn nhân gian...
Bỗng nhớ Nữ Oa đập đá ngũ sắc vá trời chống đại hồng thuỷ thuở hồng hoang,
Hay kỳ tích nàng Âu Cơ cùng Lạc Long Quân trong “Hồng Bàng thị ký” (*) thuở ấy.
Mới thấy dân mình quen chống nạn từ xa xưa là vậy...
Mỗi con người tự biết hành xử lúc lâm nguy!

Nhà nhà ở yên tuyệt đối cách ly
Cùng góp sức đẩy lùi dịch dã!
Bọc trăm trứng toả đi trăm miền, cũng đã được đón về bên Mẹ Việt Nam yên ả...
Ngàn vạn lính Cụ Hồ ăn rừng ngủ bạt ròng rã giúp dân...
Cùng quyết chí đồng sức, đồng tâm, việc khó mấy cũng thành công
Và mơ đón ngày mai tràn ngập ánh nắng hồng...
Chặn đứt hết đốm tàn từ Vũ Hán!

4/4/2020

* Hồng Bàng thị (chữ Hán: 鴻龐氏) hay Thời đại Hồng Bàng là một giai đoạn lịch sử thuộc thời đại thượng cổ của lịch sử Việt Nam.