Mưa vần vũ
xối ào ào
xả bụi trần ai,
Rửa nhân gian,
hạ nhiệt ,
rũ giấc mộng trang đài...
Giọt thu trắng,
buông tâm tư luyến ái,
bàng bạc
trong khát khao hoang hoải.
Sầu đông lòng,
đất bùn ngái ngái,
neo giữ những mảnh vụn nắng nhạt vắng cầu vồng..
Sâu lắng tâm tư,
khẽ rên lên hợp khúc trong lòng...
Mơ về những ngày nắng đẹp!

4/10/2019