Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 26/07/2019 19:15

偶成

從夫千里到山西,
三個癡兒一母攜。
夜宿晝行多苦況,
幾回往返念家妻。

 

Ngẫu thành

Tòng phu thiên lí đáo Sơn Tê (tây),
Tam cá si nhi nhất mẫu huề.
Dạ túc trú hành đa khổ huống,
Kỷ hồi vãng phản niệm gia thê.

 

Dịch nghĩa

Theo chồng nghìn dặm đến tận Sơn Tây
Một mẹ dắt díu ba đứa con thơ
Ngày đi đêm nghỉ xiết bao khổ ải
Nghĩ mà thương vợ mình mấy lần đi về


Nguyên chú: Có một người đàn bà nói rằng đi từ Quảng Bình ra tìm chồng đi lính ở Sơn Tây, trên đường gặp nhiều nỗi khổ ải. Tôi nhân nghĩ đến bà vợ mấy lần qua lại thăm tôi, tình cảnh có khác gì thế.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Hữu Thăng

Sơn Tây ngàn dặm đến theo chồng
Một mẹ ba con dắt díu trông
Đêm nghỉ ngày đi bao khổ cực
Nghĩ mà thương vợ phải long đong


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Thuý Lan

Theo chồng ngàn dặm đến Sơn Tây,
Dắt díu ba con chỉ một tay.
Đêm nghỉ ngày đi bao vất vả,
Vợ mình cũng thế, nghĩ thương thay!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời