Năm nay cháu lên bốn,
Được lên lớp B rồi.
Cháu sẽ không ham chơi,
Luôn nghe lời cô giáo.

Lắng nghe cô dạy bảo:
Giữ sạch sẽ chân tay,
Đến giờ ngủ - ngủ ngay,
Khi giờ ăn - tự xúc.

Giờ học cháu nghiêm túc,
Không nói chuyện, hét la,
Cùng các bạn múa ca,
Được cô khen ngoan ngoãn.


9/9/2013
(Tặng cháu Ngọc Anh nhân sinh nhật 4 tuổi)

Nguồn: Phạm Ngọc San, Sương đâu chỉ là mờ đục, NXB Hội nhà văn, 2015