Trong xanh ánh mắt
Trong vắt nhãn lồng
Chim ăn nhãn ngọt
Bồi hồi nhớ ông!

Ngày ông trồng nhãn
Cháu còn bé thơ
Vâng lời ông dặn
Cháu tưới cháu che.

Mấy mùa hè đến
Bao mùa đông sang
Vành non vẫy gọi
Lá xanh ngút ngàn.

Nay mùa quả chín
Thơm hương nhãn lồng
Cháu ăn nhãn ngọt
Nhớ ông vun trồng.


Bài thơ được sử dụng trong SGK Tiếng Việt 3 giai đoạn 1990-2003 với tên tác giả Trần Kim Dũng, chưa rõ là ai.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]