Chị em bầy sáo
Một mẹ sinh ra,
Vui vẻ chan hoà,
Sống trong một tổ.

Sáo lớn, sáo nhỏ
Tập hót, tập bay,
Giúp nhau từng ngày,
Cùng nâng đôi cánh.

Khi sáo có chuyện
Không vừa lòng nhau,
Phải trái trước sau,
Bảo ban, nhường nhịn...


Bài thơ được sử dụng trong SGK Tập đọc lớp 2 phổ thông giai đoạn 1976-1979, không đề tên tác giả.

Nguồn: SGK Tập đọc lớp 2 phổ thông, NXB Giáo dục, 1977