Cánh diều no gió
Vi vút từng không
Chở đầy mơ ước
Ươm trong tuổi hồng

Cánh bên này mẹ
Cánh bên này ba
Giữ diều em vững
Bay bay thẳng đà

Chiều trong sâu thẳm
Tiếng mẹ ru hời
Hãy mau khôn lớn
Diều ơi diều ơi!

Ngày mai chờ đón
Diều lướt ngàn khơi
Vì non vì nước
Diều bay cao vời.