Một toa
hai toa
ba toa
bốn toa
bé đếm
đếm mãi
tàu con
trôi qua
bé đếm
còn đếm
đầu tàu
đã xa
đuôi dài
rồng rắn
toan còn
níu toa

Kìa đạn
kìa gạo
nghé mắt
nhìn ra
qua khe
vải bạt
kìa đạn
kìa gạo
đang chào
chúng ta
ra đi
đánh giặc

Tạm biệt!
tạm biệt!
tàu đi
rồi về
tàu nói
bộ nghe:
bé chào
bác lái
dẫn tàu
chạy mãi
trong bom
trong đạn
ban ngày
ban đêm
cầu gãy
tàu cháy
lại lành
lại nguyên
mỗi lần
đứng ngắm
yêu tàu
yêu thêm...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]