Cả một rừng hoa tiễn em đi
Thiên đường cực lạc đón em về
Tổ tiên, bố mẹ đang chờ đón
Chuyển cõi an nhiên được mọi bề

Chúc em thanh thản cuối trời Tây
Vui cùng Tiên cảnh vẫn tung bay
Phù hộ độ trì cho con cháu
Phúc lộc, niềm vui mãi dâng đầy...


Sài Gòn, 29-10-2014
Người chồng, bạn đời mãi mãi trong lòng em.