25.00
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
11 bài thơ

Thơ đọc nhiều nhất

Thơ mới nhất

Tác giả cùng thời kỳ

- Xuân Quỳnh (179 bài)
- Du Tử Lê (400 bài)
- Hữu Thỉnh (149 bài)
- Nguyễn Phan Hách (57 bài)
- Trần Vàng Sao (21 bài)
Tạo ngày 19/01/2015 10:55 bởi tôn tiền tử
Phùng Chí Tâm sinh năm 1942 (Nhâm Ngọ), từng là bộ đội, nguyên Phó Giám đốc nhà in Sách Giáo khoa, Bộ Giáo dục, nghỉ hưu tại Quận 7, TP Hồ Chí Minh.