Szabadság, szerelem

Szabadság, szerelem!
E kettő kell nekem.
Szerelmemért föláldozom
Az életet,
Szabadságért föláldozom
Szerelmemet.


(Pest, ngày 1-1-1847)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Xuân Diệu

Tự do và ái tình
Vì các ngươi ta sống
Vì tình yêu lồng lộng
Tôi hiến cả đời tôi
Vì tự do muôn đời
Tôi hy sinh tình ái.


[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]
"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
12.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Huy Ánh

Tôi chỉ cần hai điều
Tự do và tình yêu.

Vì yêu hiến cả đời mình
Vì tự do nguyện quên tình yêu thương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Ân Phu

生命誠可貴,
愛情價更高。
若為自由故,
二者皆可拋。


Có thuyết nói bản dịch này là của Từ Bồi Căn 徐培根, anh trai của Ân Phu.
12.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Trần Trung Nghĩa

Sinh mệnh thật đáng giá
Tình yêu quý biết bao
Tự do đòi đánh đổi
Cả hai cũng đành trao


Theo bản dịch tiếng Trung của Ân Phu 殷夫.
35.00
Trả lời