18/04/2024 18:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tự do và ái tình
Szabadság, szerelem

Tác giả: Petőfi Sándor

Nước: Hungary
Đăng bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 08/06/2007 13:30

 

Nguyên tác

Szabadság, szerelem!
E kettő kell nekem.
Szerelmemért föláldozom
Az életet,
Szabadságért föláldozom
Szerelmemet.

Bản dịch của Xuân Diệu

Tự do và ái tình
Vì các ngươi ta sống
Vì tình yêu lồng lộng
Tôi hiến cả đời tôi
Vì tự do muôn đời
Tôi hy sinh tình ái.
(Pest, ngày 1-1-1847)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Petőfi Sándor » Tự do và ái tình