Màu hoa sáng như mắt em cười nụ
Với anh, nay cũng đã nhạt phai rồi
Hương của hoa - tựa như hơi em thở
Cũng không còn - Vâng chỉ một mà thôi

Chỉ một thân thể hãi hùng, vắng lặng
Nằm trên lòng anh, quá đỗi chán chường
Và giễu cợt trái tim anh còn nóng
Bằng giấc mơ của em, lạnh lẽo, lặng im

Anh khóc, nhưng lệ anh không cứu nó!
Anh thở dài - nhưng hơi thở còn đâu
Số phận nó nay lặng im cam chịu
Rồi cũng là số phận của anh thôi


Nguồn: Ngày đã đi qua, NXB Quân đội nhân dân, 2001
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)