Âm nhạc –
Khi những giọng hát mềm tắt nghỉ –
còn ngân hoài trong trí nhớ ta.
Mùi hương –
Khi hoa violet phai đi –
vẫn còn mãi ngát thơm
nơi cảm giác.
Lá của hoa hồng –
khi hoa đã héo
được lót làm giường cho người yêu nằm
Những ý nghĩ về em
Khi em đã đi xa
chính tình yêu
sẽ gối đầu lên
để ngủ.