Trận cuồng phong hôm kia làm rơi vỡ
Tượng Ái Thần trong góc tối vườn hoang,
Nàng vẫn đang ranh mảnh giương cung
Dáng tượng đổ khiến lòng ta trăn trở!

Trận cuồng phong ném mạnh khối đá hoa
Cho gió sớm quay cuồng làm vương vãi,
Quanh chân đế nơi tên người nghệ sĩ
Trong bóng cây dấu vết đã nhạt nhoà.

Ôi chân đế đau thương còn đứng đấy
Vẻ cô đơn! Những ý nghĩ u sầu
Đến trong tôi dằn vật nỗi buồn sâu
Nhắc cùng tôi một tương lai sóng dậy.

Ôi thảm thiết! – Còn em, lòng cảm thán?
Trước cảnh buồn, em vẫn mắt láo liên,
Em dõi theo những cánh bướm nhung mềm
Trên tàn tích ngổn ngang đường xanh nắng.

tửu tận tình do tại