Tình yêu, ngấu nghiến và buồn,
cũng vừa khiêm tốn điên cuồng vì yêu,
Nguyện thề gắn bó chắt chiu

Chết vì bởi sự gợi khiêu dục tình;

Một «luôn luôn»
Một «đồng tình»,
Bởi vì nhiệt huyết cho mình xa hoa

Triền miên bất tận ta bà...