Chim én có về đúng hẹn không? Hàng năm, vào ngày 03-19, đoàn chim én sẽ bay về lại Tu viện San Juan Capistrano, California (sau khi đã thiên di xuống Nam Mỹ tránh đông hàn) Nhưng cũng đôi khi, chim én không về đúng hẹn, có thể trước hoặc sau ngày 3/19, Điều này làm những người rủ nhau đi đón chim én mùa xuân về bị hụt.

Ai nói
em như chim mùa xuân
hẹn về rồi không tới
anh như gió mùa hạ
hẹn tới rồi không về

chúng ta đuổi bắt nhau
mơ hồ trên tờ lịch
ngày tháng rơi vô tình
mùa xuân chao một nhịp

em không quên tiếng hót
thời gian không quên trôi
anh có nghe gió thổi
tình rơi như hoa rơi

em đập cánh tìm về
líu lo tình không thẹn
anh đến chậm hay nhanh
sao trách em quên hẹn

Một thời để yêu nhau
Và một thời để chết
Một thời để cho đi
Một thời để giữ lại


trên cặp cánh tình yêu
mùa xuân đang nhẩy múa
hãy cứ yêu nhau đi
ngàn cánh hoa vừa nở.


Vào xuân 20/3/2015

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]