Nâng niu xác thịt mê say
Bên bờ huyết quản xé ngày tan ra
Máu về đêm đuổi theo qua
Nghe trong cổ họng thành ra bão bùng

Bỏ nạn nhân giữa mịt mùng
Ngọt ngào chân chất tỏ cùng khát khao
Trong anh chỉ thấy nôn nao
Mắt em thức dậy thì thào vọng lên

Bàn tay nào giải phóng em.
Nồng nàn toé lửa để thêm yêu người
Em đau cho đến rã rời
Với anh đau khổ cũng rồi biệt tăm.