Cuộc đời niềm nở đáng yêu.
Đến với nhau, để nuông chiều cho nhau,
Bó hoa thần sắc đổi màu.