08/12/2022 04:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mở cửa
Porte ouverte

Tác giả: Paul Éluard - Eugène Émile Paul Grindel

Nước: Pháp
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 13/07/2022 21:08

 

Nguyên tác

La vie est bien aimable.
Venez à moi, si je vais à vous c’est un jeu,
Les anges des bouquets dont les fleurs changent de couleur.

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Cuộc đời niềm nở đáng yêu.
Đến với nhau, để nuông chiều cho nhau,
Bó hoa thần sắc đổi màu.
In trong thi tập Répétitions (Sự lặp lại).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Paul Éluard » Mở cửa