Đối với chúng ta, tình yêu chỉ có ích
Khi tương đồng với tình bạn dễ thương
Còn tình bạn của chúng ta đáng mến
Khi với tình yêu ta trọng thị ngang bằng


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)