21/03/2023 09:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tình yêu và tình bạn
Любовь и дружба

Tác giả: Nikolay Mikhailovich Karamzin - Николай Михайлович Карамзин

Nước: Nga
Đăng bởi hongha83 vào 27/10/2020 19:43

 

Nguyên tác

Любовь тогда лишь нам полезна,
Как с милой дружбою сходна;
А дружба лишь тогда любезна,
Когда с любовию равна.

Bản dịch của Thuý Toàn

Đối với chúng ta, tình yêu chỉ có ích
Khi tương đồng với tình bạn dễ thương
Còn tình bạn của chúng ta đáng mến
Khi với tình yêu ta trọng thị ngang bằng
Nguồn: Thơ dịch và sáng tác (Tuyển chọn - 2020), Nhiều tác giả, NXB Hội nhà văn, 2020

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nikolay Mikhailovich Karamzin » Tình yêu và tình bạn