Chúng ta nhìn thấy cái bóng của hạnh phúc trong những ước mơ của trần thế
Tất phải có hạnh phúc ở đâu đó: không thể có cái bóng mà không có vật thể


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)