26/09/2022 02:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cái bóng và vật thể
Тень и предмет

Tác giả: Nikolay Mikhailovich Karamzin - Николай Михайлович Карамзин

Nước: Nga
Đăng bởi hongha83 vào 28/10/2020 20:05

 

Nguyên tác

Мы видим счастья тень в мечтах земного света;
Есть счастье где-нибудь: нет тени без предмета.

Bản dịch của Thuý Toàn

Chúng ta nhìn thấy cái bóng của hạnh phúc trong những ước mơ của trần thế
Tất phải có hạnh phúc ở đâu đó: không thể có cái bóng mà không có vật thể
Nguồn: Thơ dịch và sáng tác (Tuyển chọn - 2020), Nhiều tác giả, NXB Hội nhà văn, 2020

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nikolay Mikhailovich Karamzin » Cái bóng và vật thể