Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Thanh)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Điền Văn (1 bài)
- Vương Sĩ Trinh (12 bài)
- Tống Lạc (1 bài)
- Thích Đại Sán (7 bài)
- Thiệu Trường Hành (1 bài)
Tạo ngày 23/08/2014 22:42 bởi tôn tiền tử
Nhan Nguyên 顏元 (1635-1704) tự Dị Trực 易直, Hỗn Nhiên 渾然, hiệu Tập Trai 習齋, người Bác Dã (nay thuộc Hà Bắc), tư tưởng gia đầu đời Thanh, người sáng lập ra Nhan Lý học phái (Lý chỉ học trò của ông là Lý Cung 李塨).