Chẳng trách gì đâu em của anh
Em về chốn ấy đã yên lành
Hồn anh như xác nghìn phong pháo
Nổ rộ đưa em buổi biệt hành..

Em chắc vui hơn thuở hẹn hò
Giờ đây đâu phải bận tâm lo
Lo đang chung bước người ta gặp
Vui chẳng bao giờ trọn ước mơ...

Sao lại nghe lòng tan nát em
Làm sao so được nỗi đau mềm
Trong anh từ độ em buồn khuất
Đời trả nhau nào trả lãng quên...

Yêu dấu chỉ là yêu dấu thôi
Như ngày mưa cũ hắt đôi môi
Không anh môi cũng tươi và mọng
Có nhớ hay quên cũng vậy rồi...


13-10-03

Nguồn: Chung ngắm một vầng trăng, Nhược Thu, 2004