Đời chẳng như là mộng nhé em,
Từng câu chim hót rất êm đềm,
Từng con suối ngọt đong đầy mật
Chỉ để dối lừa những trái tim.

Em đã run ngày anh nắm tay,
Sật sờ như nhấp chén nồng say.
Em ơi em đã mơ rồi đó,
Bọc mộng con tim lớp quá dầy...

Em đã yêu khi mới mười lăm,
Trách đời sao ngắn chẳng ngàn năm.
Này em đã mấy lần em hối
Khi nát tim non gối ướt thầm?

Em đã yêu sao ghét phong ba,
Sao không yêu cả những gian tà?
Hãy hươi gươm chém tình cai ngục
Để thả ta về thế giới ta...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]