Nước mất đành tan nát cửa nhà
Đầu xanh bao trẻ mất tình cha
Mẹ già tiễn bước con đầy lệ
Vợ trẻ chờ tin nhạn nhạt nhoà
Đất nước hồn thiêng sông núi tận
Trại tù chí cả dặm đường xa
Này đây cột mốc thời tiên tổ
Ai cắm vào sâu lãnh thổ ta..?!


Nguồn: Chung ngắm một vầng trăng, Nhược Thu, 2004