Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 14/09/2018 03:38

Tâm khoan

Lam Hồng thiên cổ thử giang sơn,
Nguyệt lãng, phong thanh lạc thú nhàn.
Hoạn hải ba đào chu ký ngạn,
Gia sơn chỉ xích bộ hà gian.
Tùng viên ấm mãn tranh Vương, Đẩu,
Cối trạch xuân sinh học Khổng Nhan.
Lão kính xuân trường song bạch phát,
Đắc trung, đắc hiếu tự tâm khoan.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Quang Ái

Lam Hồng, nghìn thuở núi sông,
Là nơi gió mát trăng trong, thanh nhàn.
Thuyền con, bể hoạn sóng tràn,
Ung dung cập bến, bàn hoàn lối quê.
Vườn tùng, bóng cối mải mê,
Đã hơn Vương Đẩu, so tề Khổng Nhan.
Thảnh thơi, trung hiếu vẹn tròn,
Gương già: đầu bạc, xuân còn dài lâu.

tửu tận tình do tại
14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Lam Hồng, nghìn thuở một giang san,
Gió mát trăng trong, lạc thú nhàn.
Bể hoạn sóng tràn thuyền gửi bến,
Ung dung cập bến, lối bàn hoàn.
Vườn tùng mê mãi tranh Vương, Đẩu,
Bóng cối xuân sinh học Khổng Nhan.
Kính lão xuân dài hai mái bạc,
Thảnh thơi trung hiếu vẹn tròn mang.

15.00
Trả lời