Lam Hồng, nghìn thuở núi sông,
Là nơi gió mát trăng trong, thanh nhàn.
Thuyền con, bể hoạn sóng tràn,
Ung dung cập bến, bàn hoàn lối quê.
Vườn tùng, bóng cối mải mê,
Đã hơn Vương Đẩu, so tề Khổng Nhan.
Thảnh thơi, trung hiếu vẹn tròn,
Gương già: đầu bạc, xuân còn dài lâu.

tửu tận tình do tại