Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 13/09/2018 03:39

Phong cao

Phong cao thảo ám cổ thành san,
Phủ ngưỡng tuỳ nhân mạc vị nhàn.
Lao lạc bắc hồng đương vạn lý,
Bồi hồi tây nguyệt cách trường gian.
Xuân thu ca tụ Tư văn hội,
Tuế nguyệt triều đình các Lỗ Nhan.
Nhất chẩm yên hà liên viễn phố,
Xuân phong ký khúc lạc dư khoan.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Quang Ái

Gió lộng thành xưa, cỏ núi mờ,
Nhàn chi? Luồn cúi với chào thưa.
Nghìn trùng trời bắc, hồng mê mỏi,
Một khoảng non tây, nguyệt hững hờ.
Gác Lỗ Nhan, vui chầu tám tiết,
Hội Tư văn, ngâm ngợi tư mùa.
Yên hà một gối, thương nơi cũ,
Khúc gió xuân, vui sướng có thừa.

tửu tận tình do tại
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Gió lộng núi mờ thành xưa,
Cúi luồn tuỳ thuộc chào thưa sao nhàn?
Trời bắc hồng lạc dặm ngàn,
Non tây trăng cách một gian xa mờ.
Tư văn xuân thu ngâm ca.
Triều đình năm tháng Lỗ Nhan vui chầu,
Phố xa một gối yên hà,
Gió xuân một khúc vui ca mừng thừa.

14.00
Trả lời