06/12/2022 08:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tâm khoan
心寬

Tác giả: Nguyễn Xuân Đàm

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 13/09/2018 03:38

 

Phiên âm

Lam Hồng thiên cổ thử giang sơn,
Nguyệt lãng, phong thanh lạc thú nhàn.
Hoạn hải ba đào chu ký ngạn,
Gia sơn chỉ xích bộ hà gian.
Tùng viên ấm mãn tranh Vương, Đẩu,
Cối trạch xuân sinh học Khổng Nhan.
Lão kính xuân trường song bạch phát,
Đắc trung, đắc hiếu tự tâm khoan.

Bản dịch của Phạm Quang Ái

Lam Hồng, nghìn thuở núi sông,
Là nơi gió mát trăng trong, thanh nhàn.
Thuyền con, bể hoạn sóng tràn,
Ung dung cập bến, bàn hoàn lối quê.
Vườn tùng, bóng cối mải mê,
Đã hơn Vương Đẩu, so tề Khổng Nhan.
Thảnh thơi, trung hiếu vẹn tròn,
Gương già: đầu bạc, xuân còn dài lâu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Xuân Đàm » Tâm khoan