Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 09/06/2016 20:41

述懷其五

未做卿夫辱已多,
功名遲暮老來何。
鰲戎謾講西邊好,
鯤黨甘論北地和。
防禦六軍糜月廩,
詢咨三使屈星槎。
夜來憶起聞雞事,
頻把干將向月磨。

 

Thuật hoài kỳ 5

Vị tố khanh phu nhục dĩ đa,
Công danh trì mộ lão lai hà.
Ngao nhung mạn giảng tây biên hảo,
Côn đảng cam luân bắc địa hoà.
Phòng ngự lục quân my nguyệt lẫm,
Tuân tư tam sứ khuất tinh tra.
Dạ lai ức khởi văn kê sự,
Tần bả Can Tương hướng nguyệt ma
.

 

Dịch nghĩa

Chưa làm quan khanh, quan đại phu mà nhục đã nhiều
Công danh chậm muộn, già đến nơi biết làm thế nào
Phương Tây thì giảng hoà với bọn Pháp
Đất Bắc lại điều đình với bè đảng Ngô Côn
Sáu quân phòng giữ đã hao nhiều lương tháng
Các sứ thần thuyền bè giao thiệp cũng chỉ nhục mình
Đêm đến nhớ tới việc người xưa nghe gà gáy dậy múa gươm
Luôn luôn đem gươm báu mài dưới trăng[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Đức Vân, Hà Văn Đại

Chưa phải khanh phu nhục đã nhiều,
Công danh chậm muộn nữa già sao.
Phía tây thương lượng cùng quân Pháp,
Phương bắc hoà thân với giặc Tàu.
Phòng ngự sáu quân hao bạc tháng,
Hỏi han ba sứ nhục bè sao.
Đêm trường nhớ chuyện nghe gà gáy,
Mài mãi gươm thần bóng nguyệt cao.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Chưa làm khanh tướng đã đa sầu
Chiều muộn công danh hỏi đến đâu
Hoà với Pháp quân tây ngạo mạn
Điều đình Ngô giặc bắc phương rầu
Sáu quân phòng ngự hao lương tháng
Ba sứ giao thương nhục mấy tàu
Đêm nhớ chuyện xưa gà gáy dậy
Luôn mài gươm báu dưới trăng thâu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Chưa phải đại phu nhục bấy nay,
Công danh chậm muộn đến già ngay,
Phía Tây nên giảng hoà cùng Pháp,
Đất Bắc điều đình đảng Thái Bình.
Phòng giữ sáu quân hao lẫm tháng,
Giao thiệp sứ thần mình nhục thay.
Xưa dậy múa gươm nghe gà gáy,
Mãi mài gươm báu dưới trăng thâu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời