15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 08/06/2016 08:16, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 08/06/2016 10:35

述懷其一

切齒塡胸恰幾秋,
何顏更說學爺蘇。
君恩已覺三生厚,
世事難將白死酬。
大縣致繒悲賈誼,
中原被髮愧夷吾。
陳棃自古興平國,
曾向洋人學伎無?

 

Thuật hoài kỳ 1

Thiết xỉ điền hung cáp kỷ thu,
Hà nhan cánh thuyết học Gia Tô.
Quân ân dĩ giác tam sinh hậu,
Thế sự nan tương bạch tử thù.
Đại huyện trí tăng bi Giả Nghị,
Trung nguyên bị phát quý Di Ngô.
Trần Lê tự cổ hưng bình quốc,
Tằng hướng dương nhân học kỹ vô?

 

Dịch nghĩa

Nghiến răng tức ruột đã trải mấy thu nay
Mặt mũi nào lại nói học với người Gia Tô
Đã biết ba sinh được ơn vua hậu đãi
Nợ đời dù trăm lần chết cũng khó mà đền bồi
Đất giặc chỉ bằng một huyện mà mình phải nộp lụa, Giả Nghị lấy làm thương tâm
Để cho người Trung nguyên phải xoã tóc, lòng ta thẹn với Di Ngô
Nhà Trần nhà Lê đều là những nước hưng thịnh, thái bình thời xưa
Có từng học kỹ thuật với người Tây hay không?[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Đức Vân, Hà Văn Đại

Răng nghiến, gan bầm trải mấy thu,
Mặt nào lại nói học Gia Tô.
Ba sinh đã biết ơn vua nặng,
Trăm chết khôn toan nợ thế bù.
Đại huyện khuất mình buồn Giả Nghị,
Trung nguyên hoá mọi thẹn Di Ngô.
Trần, Lê từ trước đời hưng thịnh,
Kỹ thuật nào ai học Pháp đâu?

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Bầm ruột nghiến răng đã mấy thu
Mặt nào lại học đạo Gia Tô
Ơn vua ba kiếp thêm dày nợ
Đền đáp trăm đời khó chỉn chu
Hồ Địch cống phiên đau Giả Nghị
Trung Nguyên xoã tóc nhục Di Ngô
Trần Lê hưng thịnh bao triều trước
Kỹ nghệ có từng học Pháp, Bồ?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Bầm ruột nghiến răng trải mấy thu,
Mặt nào lại học đạo Gia Tô
Ba sinh biết được vua ưu đãi,
Trăm chết nợ đời khó phải bù,
Giả Nghị buồn khuất mình giặc nhỏ,
Trung nguyên xoã tóc, thẹn Di Ngô.
Trần, Lê giữ nước xưa hưng thịnh,
Kỹ thuật có từng Tây học đâu?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời