Đi biệt tháng ngày
Mà sớm nay
Tiếng chim tu hú
Bên góc vườn mê say

Nắng đã về đây
Đồng xanh óng mượt
Rặng vải dần chín
Màu đỏ ấm quê nhà

Vọng êm xa
Tiếng chim tu hú
Vọng lòng em
Những lời nhắc nhủ

- Ôi chú chim tu hú
Chẳng quên việc của mình
Đánh thức mùa vải dậy
Ngọt dần tới bình minh


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]