Tiếng đàn dế kéo ti ti
Là khi trăng mọc là khi đêm về
Nỉ non khúc nhạc đồng quê
Âm thanh trong vắt bốn bề không gian
Chùm sao con vịt mơ màng
Thơm thơm hương cỏ trong làn sương rơi
Vườn khuya bé đã ngủ rồi
Tiếng đàn dế vẫn chơi vơi tỏ mờ.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]