Giá là em nhỉ
                          Buổi chiều
hồ Than Thở sẽ nói điều gì chăng?
Giá là em nhỉ
                          Sương giăng
thác Cam Ly sẽ níu chân không chừng...

Giá chiều ấy đừng ngập ngừng
em đừng ngúng nguẩy, anh đừng quay xe
thì chiều nay giữa suối khe
sương thung lũng chẳng còn se sắt lòng

Nhưng thôi,
                        mất cũng là còn
hành trang gói gọn nỗi buồn mang theo...


Đà Lạt 6-1988

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]