Cả nhà trông ngóng ở nơi anh,
Hơn nữa song thân tuổi lão thành.
Vinh hiển đã về đền tóc bạc,
Phồn hoa không lỗi chọn khăn xanh.
Nhà ta khoa bảng đang hồi phát,
Xứ sở rừng văn tiếp nổi danh.
Nhìn lại thư đường bao khó nhọc,
Giờ đây lò xấu luyện vàng thanh.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)