Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
6 bài trả lời: 6 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 09/09/2005 19:41, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 03/09/2008 23:14

秋夜與黃江阮若水同賦

紅葉堆庭竹擁門,
滿階明月過黃昏。
九霄清露三更濕,
四壁寒蛩徹夜喧。
天籟語秋驚草木,
玉繩低漢轉乾坤。
高齋獨坐渾無寐,
好把新詩向志論。

 

Thu dạ dữ Hoàng Giang Nguyễn Nhược Thuỷ đồng phú

Hồng diệp đôi đình trúc ủng môn,
Mãn giai minh nguyệt quá hoàng hôn.
Cửu tiêu thanh lộ tam canh thấp,
Tứ bích hàn cung triệt dạ huyên.
Thiên lại ngữ thu kinh thảo mộc,
Ngọc Thằng đê Hán chuyển càn khôn.
Cao trai độc toạ hồn vô mị,
Hảo bả tân thi hướng chí luân.

 

Dịch nghĩa

Lá đỏ chất đầy sân, trúc ôm cửa
Đầy thềm trăng sáng, đã quá hoàng hôn
Từ chín từng mây, những hạt móc trong thấm ướt ba canh
Bốn vách dế lạnh kêu suốt đêm
Tiếng trời nói thu đến làm kinh động cây cỏ
Sao Ngọc thằng xuống thấp gần sông Ngân hà, chuyển trời đất
Ngồi một mình trên phòng cao, không ngủ được
Hãy đem bài thơ mới nói đến chí mình.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đặng Thế Kiệt

Lá đỏ đầy sân, cửa trúc ôm
Đầy thềm trăng sáng, quá hoàng hôn
Chín từng thấm ướt sương đêm vắng
Bốn vách kêu ran dế lạnh buồn
Thu khí nhạc trời kinh thảo mộc
Ngân Hà sao ngọc chuyển càn khôn
Phòng cao một bóng ngồi không ngủ
Chí lớn theo dòng thơ mới tuôn

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Cao Phan

Lá đổ sân dầy, trúc án cửa
Cả thềm trăng, trời đã về đêm
Sương xa tỏa lạnh ba canh thấm
Ve rét than khuya bốn vách rền.
Thiên lại báo thu lay cỏ lá
Ngọc Thằng xuống Hán, động đất trời
Phòng cao một bóng, ngồi không ngủ
Chí hướng vào thơ gửi mấy lời.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của nhóm Đào Duy Anh

Lá đỏ chồng sân tre tựa cửa,
Đầy thềm trăng sáng quá hoàng hôn.
Vòm sao sương lạnh ba canh ướt,
Đêm suốt sâu rền bốn vách ồn.
Thu réo sáo trời kinh thảo mộc,
Ngân diu dây ngọc chuyển càn khôn.
Buồng văn một khắc ngồi không ngủ,
Thơ mới nào đem giải tấm son.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Lá đỏ đầy sân, trúc trước song,
Hoàng hôn tỏa bóng, sáng thềm trăng.
Chín tầng sương lạnh ba canh ướt,
Bốn vách ve kêu suốt tối rền.
Sao tỏa dòng Ngân trời đất chuyển,
Sáo tin thu đến cỏ cây rung.
Phòng cao một bóng ngồi vơ vẩn,
Nắn nót vần thơ gởi chí mình.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Lá đỏ đầy sân ngõ trúc chen,
Qua chiều trăng sáng dọi đầy thềm.
Chín tầng sương gió ba canh ướt,
Dế rét tứ bề suốt tối rên.
Gió báo tin thu cây cỏ sợ,
Ngọc nghiêng sông Hán đất trời chuyền.
Phòng cao ngồi lẻ không sao ngủ,
Viết mới vần thơ tỏ chí thêm.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đầy sân lá đỏ, cửa tre ôm,
Bên thềm trăng sáng quá hoàng hôn.
Từng mây sương móc ba canh ướt,
Bốn vách đêm thâu dế vọng ồn.
Thu đến sáo trời kinh động cỏ,
Sao Ngọc sông Ngân chuyển càn khôn.
Ngồi lẻ lầu cao không ngủ được
Chí mình muốn nói mới thơ tuôn.

14.00
Trả lời