Chụm tự nhiên lều một gian,
Giũ không thay thảy tấm hồng trần.
Nghìn hàng cam quít con đòi cũ,
Mấy đứa ngư tiều bậu bạn thân.
Thấy nguyệt tròn khi kề tháng,
Nhìn hoa nở mới hay xuân.
Cày ăn đào uống yên đòi phận,
Sự thế chăng hay đã Hán Tần.


Bài này trùng với bài thơ Nôm thứ 55 của Nguyễn Bỉnh Khiêm, trừ một số chữ, nên chưa rõ tác giả.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]