Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
7 bài trả lời: 6 bản dịch, 1 thảo luận

Đăng bởi Vanachi vào 09/09/2005 19:54, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 06/06/2006 18:49

偶成

喜得身閒官又冷,
閉門盡日少相過。
滿堂雲氣朝焚柏,
遶枕松聲夜瀹茶。
修己但知為善樂,
致身未必讀書多。
平生迂闊真吾病,
無術能醫老更加。

 

Ngẫu thành (I)

Hỉ đắc thân nhàn quan hựu lãnh,
Bế môn tận nhật thiểu tương qua.
Mãn đường vân khí triêu phần bách,
Nhiễu chẩm tùng thanh dạ thược trà.
Tu kỉ đãn tri vi thiện lạc,
Trí thân vị tất độc thư đa.
Bình sinh vu khoát chân ngô bệnh,
Vô thuật năng y lão cánh gia.

 

Dịch nghĩa

Mừng được nhàn thân, chức quan rảnh rỗi
Trọn ngày đóng cửa, ít qua lại với ai
Hơi bốc đầy nhà vì xông gỗ bách buổi sáng
Tiếng reo của cây tùng làm rộn gối ngủ, đêm pha trà uống
Sửa mình chỉ biết làm điều thiện là vui
Lập thân chưa hẳn cần đọc nhiều sách
Bình sinh vu khoát quả là bệnh của ta
Vô phương chữa được mà lại thêm nặng theo tuổi già.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đặng Thế Kiệt

Thân nhàn lại rỗi việc quan,
Suốt ngày đóng cửa, qua sang ít người.
Trầm sáng đốt, tỏa mây trời,
Nước trà đêm nấu, gối lời thông reo.
Tu thân việc thiện chắt chiu,
Lập thân chưa hẳn đọc nhiều sách đâu.
Viển vông ta bệnh từ lâu,
Thuốc nào chữa được, già đầu nặng thêm.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Cao Phan

Mừng được thân nhàn công vụ rỗi
Then cài suốt buổi chẳng ai qua
Sớm nhà khói tỏa xông mùi bách
Khuya gối tùng reo đượm chén trà
Hành thiện là tu, vui chính đáng
Lập thân nào phải học sâu xa
Thói quen vu khoát thành căn bệnh
Thật khó chừa khi tuổi đã già.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của nhóm Đào Duy Anh

Thân nhàn quan rảnh sướng cho ta,
Đóng cửa thâu ngày ít lại qua.
Mây toả đầy nhà, mai đốt bách,
Tùng reo quanh gối, tối đun trà.
Sửa mình chỉ biết lành hơn cả,
Nên phận đâu cần học lắm mà.
Vu khoát đời ta mang bệnh ấy,
Không phương chữa, lão nặng thêm ra.


Nguồn: Đào Duy Anh, Nguyễn Trãi toàn tập, NXB Khoa học xã hội, 1976
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Thân nhàn mừng rỗi việc công,
Cửa cài lui tới cũng không mấy người.
Đầy nhà bách tỏa thơm hơi,
Tùng reo gối động đêm vui chén trà.
Sửa mình vốn chí của ta,
Lập thân sách chẳng đọc qua cho nhiều.
Bình sinh vu khoát lắm điều,
Bệnh nhiều khó chữa thêm đeo tuổi già.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Mừng được thân nhàn quan việc rảnh,
Suốt ngày cửa đóng ít ai qua.
Đầy nhà mây toả mai thiêu trắc,
Quanh gối thông reo tối nấu trà.
Rèn luyện chỉ hay làm tốt đấy,
Lập thân đâu hẳn đọc nhiều a?
Viển vông thực bệnh ta từ trẻ,
Cách chữa đà không tuổi lại già.


Nguồn: Thăng Long thi văn tuyển, Bùi Hạnh Cẩn dịch, NXB Văn học, 2010
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mừng được nhàn thân quan rảnh ta,
Trọn ngày đóng cửa ít ai qua.
Hơi đầy nhà sáng xông gỗ bách,
Rộn gối tùng reo, đêm uống trà.
Chỉ biết sửa mình làm việc thiện,
Lập thân chưa hẳn đọc sách đa.
Bình sinh vu khoát là căn bệnh,
Chữa bệnh vô phương nặng tuổi già.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Ngẫu nhiên - Nguyễn Trãi

Giao lưu cùng các cụ
Mừng được nhàn thân rảnh việc quan
Cửa chốt cài then chẳng người qua
Khói lên nghi ngút xông bách sáng
Đêm rộn thông reo thức pha trà
Vui lấy tâm thiện làm ý chính
Đọc sách tuy nhiều chưa hẳn nên
Viển vông vốn sinh thời lúc trẻ
Đã vô phương chữa lại thêm già.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời