29/03/2023 19:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngẫu thành (I)
偶成

Tác giả: Nguyễn Trãi - 阮廌

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 09/09/2005 19:54

 

Nguyên tác

喜得身閒官又冷,
閉門盡日少相過。
滿堂雲氣朝焚柏,
遶枕松聲夜瀹茶。
修己但知為善樂,
致身未必讀書多。
平生迂闊真吾病,
無術能醫老更加。

Phiên âm

Hỉ đắc thân nhàn quan hựu lãnh,
Bế môn tận nhật thiểu tương qua.
Mãn đường vân khí triêu phần bách,
Nhiễu chẩm tùng thanh dạ thược trà.
Tu kỉ đãn tri vi thiện lạc,
Trí thân vị tất độc thư đa.
Bình sinh vu khoát chân ngô bệnh,
Vô thuật năng y lão cánh gia.

Dịch nghĩa

Mừng được nhàn thân, chức quan rảnh rỗi
Trọn ngày đóng cửa, ít qua lại với ai
Hơi bốc đầy nhà vì xông gỗ bách buổi sáng
Tiếng reo của cây tùng làm rộn gối ngủ, đêm pha trà uống
Sửa mình chỉ biết làm điều thiện là vui
Lập thân chưa hẳn cần đọc nhiều sách
Bình sinh vu khoát quả là bệnh của ta
Vô phương chữa được mà lại thêm nặng theo tuổi già.

Bản dịch của Đặng Thế Kiệt

Thân nhàn lại rỗi việc quan,
Suốt ngày đóng cửa, qua sang ít người.
Trầm sáng đốt, tỏa mây trời,
Nước trà đêm nấu, gối lời thông reo.
Tu thân việc thiện chắt chiu,
Lập thân chưa hẳn đọc nhiều sách đâu.
Viển vông ta bệnh từ lâu,
Thuốc nào chữa được, già đầu nặng thêm.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Trãi » Ngẫu thành (I)