Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
5 bài trả lời: 5 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 15/04/2007 14:28, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 05/09/2008 07:18

和友人烟霞寓興其三

仙書數卷舊生涯,
饑食松根嚼日華。
竹有千竿欄俗客,
塵無半點到山家。
瑤階鶴唳窗斜月,
釣渚魚寒棹擱沙。
徒覺壺中風月好,
年年不用一錢賒。

 

Hoạ hữu nhân Yên hà ngụ hứng kỳ 3

Tiên thư sổ quyển cựu sinh nha (nhai),
Cơ thực tùng căn tước nhật hoa.
Trúc hữu thiên can lan tục khách,
Trần vô bán điểm đáo tiên gia.
Diêu giai hạc lệ song tà nguyệt,
Điếu chử ngư hàn trạo các sa.
Đồ giác hồ trung phong nguyệt hảo,
Niên niên bất dụng nhất tiền xa.

 

Dịch nghĩa

Vài cuốn sách tiên vốn sinh nhai cũ
Đói thì ăn rễ tùng và hớp ánh sáng mặt trời
Trúc có cả nghìn cây để ngăn khách tục khỏi đến
Không có lấy nửa hạt bụi vướng cảnh nhà tiên (nhà trong núi)
Hạc kêu ở thềm ngọc, trăng chiếu qua song cửa
Bến câu cá lạnh lẽo, mái chèo gác trên cát
Tự mình biết có trăng đẹp trong bầu thời gian
Năm này qua năm khác chẳng hề tốn tiền mua.


Bản Nguyễn Trãi toàn tập của Đào Duy Anh chép bài này là Mạn hứng kỳ 2 với số thự tự số 80.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Cao Phan

Cuộc đời theo mấy cuốn sách xưa
Ăn rễ thông, ánh sáng uống thừa
Rừng trúc nghìn cây, khách tục ngán
Nhà tiên một chốn, bụi trần xa
Hạc kêu thềm ngọc, trăng nhòm cửa
Cá lặn cồn câu, thuyền gác bờ
Trăng gió một bầu ta toại hưởng
Quanh năm chẳng tốn một đồng mua.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của nhóm Đào Duy Anh

Vài quyển sách tiên vốn nghiệp xưa,
Rễ tùng ánh sáng đủ sung cơ.
Có đây ngàn trúc ngăn phường tục,
Chẳng bợn non nhà mảy bụi nhơ.
Hạc rít trước thềm song chếch nguyệt,
Cá chìm ngoài bến mái ghênh bờ.
Một bầu trăng gió bao vui đẹp,
Chẳng tốn đồng mua vẫn có thừa.


Nguồn: Đào Duy Anh, Nguyễn Trãi toàn tập, NXB Khoa học xã hội, 1976
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Sách tiên vài cuốn phương sinh kế,
Ăn tạm rễ thông, hớp ánh dương.
Trúc có nghìn cây ngăn khách tục,
Bụi không một mảy vướng nhà tiên.
Hạc kêu bệ ngọc trăng dòm cửa,
Cá lặn cồn câu bãi gối thuyền.
Vui hưởng một bầu trăng gió đẹp,
Năm năm chẳng tốn một quan tiền.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Mang sách đeo gươm khí vẫn hùng,
Biển non muôn dặm lẻ buồm dong.
Dọc đường ngày tháng ba dòng trải,
Dặm khách bà con một chữ không.
Cảnh lạ mỗi e ngày tháng mới,
Thuyền con nhớ lại mọi hồ sông.
Bốn phương chí lớn bình sinh sẵn,
"Trò mệt" phen này chối chả xong.


Nguồn: Thăng Long thi văn tuyển, Bùi Hạnh Cẩn dịch, NXB Văn học, 2010
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Sách tiên vài cuốn vốn cơ ngơi,
Ăn đói rễ tùng hớp sáng trời.
Nghìn trúc cây ngăn khách tục đến,
Nhà tiên trong núi bụi không rơi.
Hạc kêu thềm ngọc trăng soi cửa,
Cá lạnh bến câu chèo gác chơi.
Biết có tự mình bầu nguyệt đẹp,
Tiền mua chẳng tốn có muôn thời.

14.00
Trả lời