Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
4 bài trả lời: 4 bản dịch
Từ khoá: Khánh Hoà (1)

Đăng bởi Vanachi vào 22/05/2009 21:28

慶和道中

銅柱摧殘十六朝,
天衣古塔倚層霄。
山盤香樹鐘秀氣,
海拍懸崖泄怒潮。
一路松篁驕虎豹,
數家煙火集漁樵。
占還遺跡空回首,
雲裏梯田擢黍苖。

 

Khánh Hoà đạo trung

Đồng trụ tồi tàn thập lục triều,
Thiên Y cổ tháp ỷ tằng tiêu.
Sơn bàn hương thụ chung tú khí,
Hải phách huyền nhai tiết nộ triều.
Nhất lộ tùng hoàng kiêu hổ báo,
Sổ gia yên hoả tập ngư tiều.
Chiêm Hoàn di tích không hồi thủ,
Vân lý thê điền trạc thử miêu.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Tấn Hưng

Cột đồng vùi lấp chốn nao ?
Thiên Y tháp cổ tựa cao mấy triền.
Núi rừng chung đúc khí thiêng,
Đá cheo leo chẹn cuồng điên thuỷ triều.
Đường mòn hổ báo tranh pheo
Đó đây khói sớm ngư, tiều chơi vơi.
Ngoảnh xem dấu tích vua Hời,
Ruộng thang trồng lúa, nếp nơi mây mù.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Đồng trụ bao triều nát chốn đây
Thiên Y tháp cổ dựa tầng mây.
Cây trầm núi bọc chuông thần khí
Triều vỗ bờ treo sóng bạc đầy.
Một lối trúc tùng kinh hổ báo
Mấy nhà lửa khói củi chài quây.
Hoàn Chiêm di tích cao đầu ngoái,
Ruộng lúa bậc thang vút tới mây.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Bao triều đồng trụ vùi đâu?
Thiên Y tháp cổ dựa lầu tầng mây.
Chuông thần núi bọc trầm, cây,
Bờ treo triều vỗ sóng đầy giật tung.
Một đường hổ báo trúc tùng,
Mấy nhà khói sớm ngư cùng tiều vơi.
Hoàn Chiêm di tích cao vời,
Bậc thang ruộng lúa vút trời tới mây.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Đồng trụ triều xưa vùi lấp đây
Thiên Y tháp cổ mấy tầng xây
Trầm hương bọc núi chuông thiêng gióng
Vách đá ngăn triều sóng dữ vây
Xóm củi làng chài, lửa khói rộn
Lối tùng ngõ trúc, cọp beo đầy
Chiêm Thành di tích còn đâu nữa
Lúa mạch, ruộng thang cao tít mây

Chưa có đánh giá nào
Trả lời