Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Nguyễn
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 22/05/2009 11:34

別平和逢同郡何郎

望盡天南戰血腥,
十年馬首夢梅庭。
那知旦雨蠻煙地,
尚有江湖老客星。

 

Bình Hoà phùng đồng quận Hà Lang

Vọng tận thiên Nam chiến huyết tinh,
Thập niên mã thủ mộng mai đình,
Na tri đán vũ, man yên địa,
Thượng hữu giang hồ lão khách tinh.


 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Tấn Hưng

Trời Nam chiến địa máu tanh,
Mười năm yên ngựa mai đình vấn vương.
Hay đau mưa khói đất Mường,
Sông hồ lại gặp khách vườn xưa đây.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trời Nam chiến địa huyết lưu hồng,
Yên ngựa mười năm vương vấn lòng.
Đâu biết đất Man mưa đến sớm,
Sông hồ lại gặp khách chờ trông.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Trông tận trời nam máu chiến tanh
Mười năm đầu ngựa nhớ mai sân
Khói mưa một sớm nơi xa xứ
Trên chốn giang hồ gặp cố nhân

Chưa có đánh giá nào
Trả lời